26 Μαΐου 2022 (14:43)
Ανεξάρτητη ΕνημέρωσηΠροκήρυξη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει  την πλήρωση μιας (1)  θέσης  ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  (για τη Μ.Ε.Θ.)  στο βαθμό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.

Διαύγεια , 21 Ιουλίου, 2020 14:41

Κλιμάκιο του Δήμου θα ελέγχει τις παραλίες… που ακόμα δεν έχει παραχωρήσει

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου αποφάσισε (Απόφαση 281/2020) τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου παραλιών και κοινοχρήστων χώρων αποτελούμενου απο 5 υπαλλήλους όπως αναφέρεται…

Διαύγεια Ελλαδα Ζακυνθος , 15 Ιουλίου, 2020 18:45

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 17/07/2020, ώρα 08:00Ημερομηνία λήξης: Τετάρτη 05/08/2020, ώρα 14:00Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Διαύγεια Προσκλήσεις , 13:13

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : « Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : «  Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» συγκεκριμένα των:

Διαύγεια , 8 Ιουλίου, 2020 11:11

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : «Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό », (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : «Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό »,  (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ»  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Ανώτατη προϋπολογισθείσα  δαπάνη  50.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

Διαύγεια , 10:55

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια αναλωσίμων  υλικών  για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης  (CPV 33194100-7, «Συσκευές και όργανα έγχυσης»), (KAE 1311) Β… Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης, με ταυτόχρονη παραχώρηση του απαιτούμενου συνοδού εξοπλισμού – ΑΝΤΛΙΕΣ {Πιθανή ποσότητα 800 τεμ.),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής…

Διαύγεια , 09:00

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας (CPV  38434580-5) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. {Πιθανή ποσότητα : 6040 τεστ} προϋπ. δαπάνης   36.550,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών…

Διαύγεια , 08:58

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις»

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις»

Διαύγεια , 7 Ιουλίου, 2020 23:20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης  Δημόσιας  Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια:  «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν. (CPV 33141620-2 ) «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» (KAE 974901Ν)». Ανώτατη προϋπολογισθείσα  δαπάνη  187.419,36 € προ ΦΠΑ ή 232.400,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν…

Διαύγεια , 06:18

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)»

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)»

Διαύγεια , 04:37

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. (CPV: 18110000-3, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (ΚΑΕ: 1526), Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σετ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: Ψ0Υ74690ΒΞ-ΜΜΟ} …

Διαύγεια , 1 Ιουλίου, 2020 10:20

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αερίων Αίματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος (CPV 38432100-3) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος}  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης …

Διαύγεια , 10:17

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

Διαύγεια , 30 Ιουνίου, 2020 16:44