01 Δεκεμβρίου 2021 (11:15)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Ο Δήμος πεζοδρομεί 21ης Μαΐου και Αλ. Ρώμα λόγω… κορωνοϊού.

Την πεζοδρόμηση των οδών 21 ης Μαΐου και Αλεξάνδρου Ρώμα, αποφάσισε ο Δήμος Ζακύνθου, για “επιτακτικούς λόγους”  αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου…

Ελλαδα Ζακυνθος , 28 Μαΐου, 2021 14:30

Την πεζοδρόμηση των οδών 21 ης Μαΐου και Αλεξάνδρου Ρώμα, αποφάσισε ο Δήμος Ζακύνθου, για “επιτακτικούς λόγους”  αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, λόγω κορωνοϊού.

Δείτε την απόφαση και το σκεπτικό της:

“Σύμφωνα με τη παρ. 7 του αρ. 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/24-05-2020),
για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και
ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές
μετακίνησης.

Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία εκδίδεται κατά
παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄
57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς 21 ης Μαΐου και Αλεξάνδρου Ρώμα,
είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης.

Οι ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 1/6/2021 έως
30/11/2021.

Ο εφοδιασμός των καταστημάτων θα γίνεται πρωί 07.30 έως 09.30 και απόγευμα 15.00 έως 17.30 με βάση τη Κανονιστική άρθρο 5 παρ.19.

Ο Δήμαρχος

Νικήτας Αρετάκης”

 

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.