06 Δεκεμβρίου 2021 (13:48)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Τι απαντά το Ε.Σ. της Βιβλιοθήκης στις καταγγελίες για αδιαφάνεια.

Απάντηση στις καταγγελίες που γίνονται για αδιαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, επιχειρεί να δώσει, το…

Ελλαδα Ζακυνθος , 27 Μαΐου, 2021 17:51

Απάντηση στις καταγγελίες που γίνονται για αδιαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, επιχειρεί να δώσει, το Εφορευτικό Συμβούλιο με ανακοίνωσή του.

Με αυτή του την ανακοίνωση, το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, απαντά και στα όσα του καταλογίζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, στην οποία χρεώνει “έλλειψη πληροφόρησης”.

Η ανακοίνωση του Ε.Σ.:

“Το Ε.Σ. της Δ.Ι.Β.Ζ. ορίστηκε με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανέλαβε καθήκοντα στις 29 Μαΐου 2020. Κατά τη διαδικασία παραλαβής με πολύ σαφή και περιεκτικό τρόπο και με ομόφωνες πάντα αποφάσεις γνωστοποιήσαμε τις προθέσεις μας στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στη ζακυνθινή κοινωνία, να εργαστούμε για τον εκσυγχρονισμό και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων της Βιβλιοθήκης μας. Πρώτο μας μέλημα το άνοιγμα του Αναγνωστηρίου που ήταν κλειστό από το 2006 και η αποκατάσταση των χώρων της Βιβλιοθήκης που παρά τις χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου στην καλύτερη των περιπτώσεων θύμιζαν …αποθήκη.

Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου η Δημόσια Βιβλιοθήκη διέθετε τα εργαλεία από το νόμο και τις χρηματοδοτήσεις για να ξεπεράσει πολλά από τα προβλήματα, υπό την προϋπόθεση ότι το, άμισθο και τιμητικά τοποθετημένο, Εφορευτικό Συμβούλιο, θα ετύγχανε της αποδοχής και της συνεργασίας από το προσωπικό και την Προϊσταμένη των υπηρεσιών.

Ως προσωπικό στη Δ.Ι.Β.Ζ. βρήκαμε μια μόνιμη διοικητική υπάλληλο και μια αποσπασμένη εκπαιδευτικό που εκτελούσε χρέη Προϊσταμένης. Στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας αναφέρονταν ακόμα 2 θέσεις βιβλιοθηκονόμων ενώ ο ιδρυτικός, για τις Βιβλιοθήκες νόμος, προνοεί εννέα θέσεις προσωπικού. Ο Προϋπολογισμός της Δ.Ι.Β.Ζ. δεν περιελάμβανε έσοδα από δράσεις και δραστηριότητες, παρά μόνο τις επιχορηγήσεις που το Υπουργείο Παιδείας κατανέμει σε όλες τις Βιβλιοθήκες της χώρας και που για την Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου ανήρχετο συνολικά σε ένα ποσό περίπου 80.000 ευρώ ετησίως.

Αναζητώντας τις αιτίες ορισμένων πολύ σοβαρών προβλημάτων που το Εφορευτικό Συμβούλιο αντιμετώπισε, διαπιστώθηκαν σοβαρές πράξεις και παραλείψεις που επιχειρήσαμε με ευγένεια και πειθώ, είτε να τις διορθώσουμε, είτε να τις ξεπεράσουμε.
Για παράδειγμα διαπιστώσαμε ότι η απογραφή του βιβλιακού υλικού, που είναι υποχρεωτική από το νόμο να διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελούσε “άγνωστη λέξη” για την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης. Το περίφημο αρχείο Ντίνου Κονόμου, που εδώ και δεκαετίες η ζακυνθινή κοινωνία και ο πνευματικός κόσμος της χώρας αναμένουν την δημοσιοποίησή του, ήταν κλειδαμπαρωμένο δίχως δυνατότητα πρόσβασης από ερευνητές και επιστήμονες.

Ευθυγραμμισμένοι στην ανάγκη να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο καλής συνεργασίας με το προσωπικό, ανανεώσαμε την αίτηση απόσπασης της εκπαιδευτικού που εκτελούσε χρέη προσωρινής Προϊσταμένης, διευκολύναμε την μετάταξή της στην Δ.Ι.Β.Ζ. και με απόφαση στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 της αναθέσαμε καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταμένης.

Την ίδια περίοδο πληροφορηθήκαμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης βιβλιοθηκονόμων μέσω του ΑΣΕΠ σε βιβλιοθήκες όλης της χώρας αλλά η Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου, με τις δύο κενές θέσεις στο οργανόγραμμα, δεν είχε διεκδικήσει ούτε μία. Παράλληλα πληροφορηθήκαμε ότι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που επισκέπτονταν τη Βιβλιοθήκη και ζητούσαν πληροφορίες για την μετάταξή τους στο χώρο μας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία, ετύγχαναν αρνητικής ενημέρωσης. Γρήγορα συμπεράναμε ότι στη Βιβλιοθήκη μας επικρατούσε ένα πνεύμα να μην διοριστούν νέοι υπάλληλοι και να μην αποσπαστούν ή μεταταγούν υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες.
Προϊόντος του χρόνου διαπιστώσαμε ότι για πολύ σοβαρά υπηρεσιακά θέματα το Εφορευτικό Συμβούλιο δεν είχε από την υπηρεσία την ενημέρωση που προβλέπουν οι νόμοι.

Προς το τέλος του 2020 διαπιστώσαμε ότι αποφάσεις που το Εφορευτικό Συμβούλιο είχε λάβει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως ανώτατο όργανο διοίκησης, παρέμεναν ανεκτέλεστες με αποκορύφωμα την μη απορρόφηση των πιστώσεων του μεγαλύτερου μέρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως άλλωστε συνέβη και με το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2019, την ευθύνη του οποίου είχε το προηγούμενο Εφορευτικό Συμβούλιο.

Ήταν πλέον σαφές ότι υπήρχε απόλυτη άρνηση συνεργασίας της υπηρεσίας με το Εφορευτικό Συμβούλιο. Επρόκειτο για σοβαρή διοικητική κρίση την οποία το Εφορευτικό Συμβούλιο, αντιμετώπισε με μεγάλη καθυστέρηση δίνοντας ξανά χρόνο για υπεύθυνες και σε βάθος συζητήσεις, οι οποίες όμως απέβησαν άκαρπες λόγω της εμμονής της υπηρεσίας να μην αναγνωρίζει τις αρμοδιότητες του Εφορευτικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου το Ε.Σ. με την 3/01-02-2021 ομόφωνη απόφαση του ανακάλεσε την απόφαση που είχε λάβει 4 μήνες ενωρίτερα και με την απόφαση 6/12-3-2021 ομόφωνα ανέθεσε προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένης στη μόνιμη διοικητική υπάλληλο που υπηρετεί με ιδιαίτερη αφοσίωση και εργατικότητα εδώ και χρόνια την υπηρεσία.

Παράλληλα ενημέρωσε τις υπηρεσίες εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αιτήματα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εργαστούν στη Βιβλιοθήκη Ζακύνθου και η αποχώρηση τους από τα σχολεία δεν προκαλούσαν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ακολουθήθηκε μια απόλυτα σύννομη διαδικασία μεταφοράς προσωπικού από άλλες υπηρεσίες για την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης μας, η οποία βρέθηκε στη δίνη μιας σοβαρής διοικητικής κρίσης δίχως την υπαιτιότητα του Εφορευτικού Συμβουλίου ή του αρμοδίου Υπουργείου.

Ένα μήνα αργότερα το Ε.Σ. ανέθεσε ομόφωνα καθήκοντα Προϊσταμένης σε εκπαιδευτικό ΠΕ με μεταπτυχιακούς τίτλους, μεγάλη προϋπηρεσία στο δημόσιο και αποκατέστησε την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως ορίζει ο νόμος.
Παράλληλα το Ε.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και απέστειλε στη Δικαιοσύνη και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα που υπέπεσαν στην αντίληψή του για τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕΖ

Η χθεσινή ανακοίνωση του σωματείου που φέρει το όνομα Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ουδεμία σχέση έχει με τη σειρά των πραγματικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν και εκτυλίσσονται στη Δ.Ι.Β.Ζ. Και αυτό διότι σε κάθε παράγραφο της ανακοίνωσης εντοπίζουμε σειρά από ανακρίβειες και γι αυτό το λόγο απαντάμε με απόλυτα ακρίβεια, παράγραφο προς παράγραφο:

ΠΑΡ.1
Oι αποφάσεις του Ε.Σ. δεν αντίκεινται στις αρχές της διαφάνειας διότι όλες είναι δημοσιευμένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν αντίκεινται στις αρχές της αντικειμενικότητας διότι στις έκτακτες συνθήκες διοικητικής ανισορροπίας που επιβλήθηκαν στην εσωτερική λειτουργία της Βιβλιοθήκης πρυτάνευσαν η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τους νόμους.

ΠΑΡ. 2
Κατά την διάρκεια της 11μηνης θητείας μας διαβουλευόμαστε με δεκάδες φορείς και πνευματικούς ανθρώπους της πατρίδας μας αλλά ποτέ δεν είχαμε τη χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις με το συγκεκριμένο σωματείο. Ουδέποτε η ΕΛΜΕΖ ή μέλη του Δ.Σ. επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη ή ζήτησαν πληροφορίες από την υπηρεσία και το Ε.Σ. και αυτό διαψεύδει την αναφορά ότι δήθεν η ΕΛΜΕΖ ενδιαφέρεται και στηρίζει την “ενίσχυση” της Βιβλιοθήκης.

ΠΑΡ. 3
Οι λόγοι της παύσης της τ. Προϊσταμένης αναφέρονται με σαφήνεια σε όλα τα έγγραφα του Ε.Σ. και της υπηρεσίας αλλά δεν δίνονται στη δημοσιότητα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι όμως στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, εφόσον το επιθυμεί και υπογράψει δήλωση ότι δεν θα κάνει παράνομη χρήση αυτών των πληροφοριών.

ΠΑΡ. 4
Τα όσα έπραξε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενίσχυση της Βιβλιοθήκης μας, τα έπραξε στα πλαίσια νομίμων αποφάσεων και με το διαπιστωμένο ενδιαφέρον του να ενισχύσει την παιδεία και την έρευνα στην ελληνική Περιφέρεια. Στην ουσία ανταποκρίθηκε με σύννομο τρόπο στα αιτήματα εκπαιδευτικών που από καιρό ήθελαν να εργαστούν στη Βιβλιοθήκη και που στο παρελθόν έβρισκαν την πόρτα της “κλειστή”, αλλά και της ζακυνθινής κοινωνίας που μετά από δεκαετίες στασιμότητας και απαξίωσης ήθελε τη μετεξέλιξη της Βιβλιοθήκης μας σε ένα ζωντανό και δημιουργικό οργανισμό. Ανάμεσά τους ο Βουλευτής Διονύσης Ακτύπης, ο οποίος μετέφερε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την βούληση της τοπικής κοινωνίας να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τον εκσυγχρονισμό της Βιβλιοθήκης μας.

Μετά τις παραπάνω επισημάνσεις και με καλή πίστη και διάθεση καλούμε το Δ.Σ τη ΕΛΜΕΖ να επισκεφτεί τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, να ενημερωθεί για τα πραγματικά προβλήματα του χώρου και να αφουγκραστεί τις σκέψεις και τις προθέσεις όχι μόνο του Ε.Σ. αλλά και των εργαζομένων σε αυτήν που ευτυχώς σήμερα είναι πολλοί περισσότεροι απ’ όσους βρήκαμε ένα χρόνο νωρίτερα.
Ωστόσο δεν παραλείπουμε να επισημάνουμε ότι η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ζακύνθου δεν βασίστηκε μόνο στην έλλειψη πληροφόρησης για τα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν τη Βιβλιοθήκη στην εγκατάλειψη και την απαξίωση αλλά βασίστηκε στις ψήφους μόνο μιας συνδικαλιστικής παράταξης – κόμματος που δείχνει να “επενδύει” πολιτικά στην απραξία και τη στασιμότητα και να εχθρεύεται κάθε προσπάθεια προόδου και εκσυγχρονισμού.

Τις επόμενες ημέρες, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, θα λειτουργήσει το αναγνωστήριο, δυναμικότητας 70 επισκεπτών και θα ανακοινωθούν πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις για την πορεία της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου.”

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.