01 Αυγούστου 2021 (17:05)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Ο Αρετάκης “βλέπει” προσπάθεια αποδόμησής του και από τον δικηγορικό σύλλογο.

Απάντηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου που του καταλογίζει αυτοκρατορική αντίληψη, δίνει ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κάνοντας λόγο, κατά την προσφιλή του…

Ελλαδα Ζακυνθος , 12 Απριλίου, 2021 11:29

Απάντηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου που του καταλογίζει αυτοκρατορική αντίληψη, δίνει ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κάνοντας λόγο, κατά την προσφιλή του τακτική, για προσπάθεια απαξίωσης και αποδόμησής του…

Ο κ. Αρετάκης χρησιμοποιεί ως αντεπιχείρημα στην αναφορά του Συλλόγου για “ενός ανδρός αρχή”, ότι μέλος του συνδυασμού του είχε “τη δυνατότητα” να καταψηφίσει την πρότασή του!

Ο Δήμαρχος επαναλαμβάνει τις αιτιάσεις του σχετικά με τον κινηματογράφο “Φώσκολο”, οι οποίες και κατέπεσαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ισχυρίζεται πως δεν είχε πρόθεση απαξίωσης των δικηγόρων που συμμετείχαν στη συζήτηση.

Η ανακοίνωση του κ. Αρετάκη:

“1) Ο Δήμαρχος δεν συμφωνεί ότι τα διαδραματισθέντα στην από την τριακοστή Μαρτίου (30-03) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εμφανίζουν στοιχεία ψυχαγωγίας-πολιτισμού και περιουσιακών συμφερόντων όπως υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου.
Όλα τα διαδραματισθέντα που αφορούν το Δήμαρχο αποσκοπούσαν στην διαπίστωση του νόμιμου ή μη της δυνατότητας ενός επιχειρηματία να ενοικιάσει τον ιδιοκτησίας του Δήμου κινηματογράφο «Φώσκολο» επί της πλατείας Σολωμού, να κατασκευάσει στην είσοδο του κινηματογράφου παρασκευαστήριο έτοιμου γεύματος κλείνοντας εις βάρος της παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου την μία εκ των δύο κυρίων εισόδων και να λειτουργήσει μια καφετέρια με παραχώρηση 228 τ.μ. επί της πλατείας Σολωμού δήθεν για την εξυπηρέτηση των πελατών του κινηματογράφου χωρίς να καταβάλλεται στον Δήμο μίσθωμα πλέον των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα ή τριών χιλιάδων (3000) ευρώ τον χρόνο που καταβάλλεται δια τον κινηματογράφο.

2)Ο Δήμαρχος δεν συμφωνεί με τον ρόλο του ταχυδρόμου που του αποδίδει η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ρόλος του Δημάρχου δεν είναι να μεταφέρει τις εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου σε Επιτροπές στις οποίες είναι Πρόεδρος. Έχει τη δυνατότητα να κάνει τη δική του εισήγηση σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις και βεβαίως αξιολογώντας τις εκτιμήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου ανεξάρτητα αν οι ίδιες έχουν συμμετοχή στην έκδοση αυτών των ελεγκτέων Διοικητικών αποφάσεων όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σημειωτέον ότι στη συνεδρίαση αυτή ο Δήμαρχος επεδίωξε μια τεκμηριωμένη ενημέρωση των μελών της Επιτροπής.
Οι αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου περί αυτοκρατορικής αντίληψης και «ενός ανδρός Αρχή» ελπίζω να έχουν αναγραφεί εκ παραδρομής και όχι από σκοπιμότητα απαξίωσης του προσώπου του Δημάρχου στην τοπική Κοινωνία. Οι αναφορές αυτές διαψεύδονται από τη δυνατότητα που είχε μέλος του συνδυασμού μας να καταψηφίσει την πρόταση του Δημάρχου.
Διαψεύδονται επίσης από την πρόταση του Δημάρχου να εγκριθεί η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το παριστάμενο διακεκριμένο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου υπέδειξε ότι η τελευταία αυτή πρόταση είναι απαράδεκτη διότι απεμπολεί το αποκλειστικό («αυτοκρατορικό») δικαίωμα της Επιτροπής να εκδώσει απόφαση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος έχει «αυτοκρατορική αντίληψη».
Η αντιφατικότητα των δηλώσεων είναι εμφανής.

3)Ο Δήμαρχος όχι μόνον δεν συμφωνεί αλλά ούτε διανοείται την έκφραση άποψης από οποιονδήποτε πολύ περισσότερο από τον Δικηγορικό Σύλλογο ότι η Δικαιοσύνη μπορεί «να εργαλειοποιηθεί»
Είναι προφανές ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος στην επιλογή του να απαξιώσει τον Δήμαρχο του αποδίδει ανέφικτες δυνατότητες «εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης» , ενώ συγχρόνως υποβαθμίζει την ίδια τη Δικαιοσύνη θεωρώντας την εργαλείο το οποίο δύναται ο Δημότης και ο εκάστοτε Δήμαρχος να χρησιμοποιήσει για δική του χρήση αρκεί να την επικαλείται συχνά.

4)Ο Δήμαρχος δεν γνωρίζει και δεν τον αφορά το άμισθο ή το έμμισθο της παρουσίας των δύο μελών του Δικηγορικού Συλλόγου στη συνεδρίαση της Επιτροπής δια την υποστήριξη των διαφορετικών επιχειρηματικών συμφερόντων.
Ουδέποτε χρησιμοποιηθεί από το Δήμαρχο φράση ή συμπεριφορά ή είχε πρόθεση απαξίωσης που αφορούσε στα δύο διακεκριμένα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου που συμμετείχαν στη Συνεδρίαση.
Η επισήμανση του Δημάρχου μετά την ομιλία του ενός μέλους ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς αφορούσε την πραγματικότητα.
Η αποχώρηση του μέλους με προβληθείσα αιτία την επισήμανση αυτή παρά την παράκληση παραμονής του δια να παρακολουθήσει την απάντηση και τις τοποθετήσεις αποτελεί πράξη τον χαρακτηρισμό της οποίας οφείλει να προσδιορίσει ο ίδιος.”

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.