03 Αυγούστου 2021 (01:27)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Πρόσκληση εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ζάκυνθο

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου, επανέρχεται στο θέμα της επαναλειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ζάκυνθο, υπό το φως…

Ελλαδα Ζακυνθος , 24 Μαρτίου, 2021 11:01

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου, επανέρχεται στο θέμα της επαναλειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ζάκυνθο, υπό το φως των νέων δεδομένων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.
Κατά την περσινή προσπάθεια με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε δημοσιοποιήσει το Κέντρο Κοινότητας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 12 άτομα, αριθμός μη επαρκής για την προώθηση των διαδικασιών επαναλειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο νησί.
Έτσι, εκ νέου προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι / -ες να εγγραφούν σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου (στον 1ο όροφο στο «Μικρό Διοικητήριο», οδός Τάλμποτ Κεφαλληνού), κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες έως και την 9η Απριλίου, προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του ΣΔΕ, προσκομίζοντας:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής,
2. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Βεβαίωση εγγραφής σε Γυμνάσιο και
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2695362175 κα Διονυσία Παράσχη ή κα Αναστασία Τσιροπούλου, Παιδαγωγοί Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου

Υπενθυμίζεται ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει κάποιος την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ακόμα και αν έχει εγκαταλείψει το σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια.

Το ΣΔΕ έχει πρωταρχικό του στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς επίσης και την μετέπειτα ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που άφησαν για οποιοδήποτε λόγο το σχολείο πριν ακόμη ολοκληρώσουν τα 9 χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης σε αυτό. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες να φοιτήσουν για 18 μήνες σε συνολικά 2 κύκλους σπουδών, με την ολοκλήρωση των οποίων οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από το γλωσσικό, τον αριθμητικό, τον πληροφορικό, τον κοινωνικό, τον αγγλικό, τον περιβαλλοντικό και τον επιστημονικό γραμματισμό, όπως επίσης και την πολιτισμική και αισθητική αγωγή. Το πρόγραμμα συμβάλλει με αυτό τον τρόπο συνολικά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των σπουδαστών μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο σπουδαστής του ΣΔΕ μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο).

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.