13 Μαΐου 2021 (09:26)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Ο Δήμος ολοκλήρωσε, 6 μήνες μετά, την καταγραφή των ζημιών από τον “Ιανό”

Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο, 6 μήνες μετά, η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε ο “Ιανός” σε πρώτες κατοικίες της Ζακύνθου…

Ελλαδα Ζακυνθος , 12 Μαρτίου, 2021 15:20

Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο, 6 μήνες μετά, η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε ο “Ιανός” σε πρώτες κατοικίες της Ζακύνθου και έτσι ανοίγει, επιτέλους, ο δρόμος για την καταβολή των οικονομικών ενισχύεων από το αντίστοιχο κονδύλι που έχει λάβει η δημοτική αρχή από την κυβέρνηση γι’αυτό τον λόγο.

Σε δελτίο τύπου του Δήμου Ζακύνθου, αναφέρεται αναλυτικά πόσοι ελέγχθησαν και πόσοι τελικά θα λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση:

“ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Α) Περάτωση διαδικασίας για την εφάπαξ οικ. ενίσχυση για τις ζημίες από ΙΑΝΟ σε Αποθηκευτικούς – Βοηθητικούς χώρους κύριων πρώτων κατοικιών
Έληξε (χθες) Πέμπτη 11 Μαρτίου η διαδικασία ελέγχου και αυτοψιών των αιτημάτων / δικαιολογητικών για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών που προκλήθηκαν από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»
Συνολικά, εν τέλει, εξετάσθηκαν 254 περιπτώσεις. Εγκρίθηκαν 200 περιπτώσεις. Τα ατελή αιτήματα ή αποσυρθέντα μετά από ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ή απορρίψεις μετά τις αυτοψίες ανήλθαν σε 54 εκ τις οποίες 35 μετά από αυτοψίες και 19 λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή έχει αρχίσει να καταρτίζει, για αποστολή, τον πλήρη προβλεπόμενο φάκελο αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για επιχορήγηση του Δήμου Ζακύνθου με το ποσόν των 120.000,00 € προκειμένου να αποδοθεί στα νοικοκυριά η εφάπαξ, αυτή, οικονομική ενίσχυση.

Β) Στο τελικό στάδιο η απόδοση των οικονομικών ενισχύσεων νοικοκυριών για τις ζημίες που υπέστησαν οι πρώτες κύριες κατοικίες τους από ΙΑΝΟ

Εγκρίθηκε στο σύνολο της, από το Υπουργείο Εσωτερικών η αίτηση που υποβλήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου για την οικονομική ενίσχυση των πολίτων για την αποκατάσταση των ζημιών οικοσκευής και για μικρής κλίμακας επισκευές των κύριων κατοικιών που επλήγησαν από το πέρασμα του Μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» κατά την 18η και 19η Σεπτεμβρίου 2020
Ο Δήμος Ζακύνθου πιστώθηκε με το αιτηθέν ποσόν 1.079.744,00 € το οποίον εκτιμάται ότι θα αποδοθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου, από την ταμειακή υπηρεσία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αριθμητικά δεδομένα:

Στην κύρια α’ φάση
Αιτήσεις : 527
Εγκεκριμένες: 456
Απορριφθείσες: 71, εκ τις οποίες 31 με προσκομισθέντα δικαιολογητικά και 40 λόγω μη προσκόμισης κατάλληλων και απαιτούμενων δικαιολογητικών

Στην β’ φάση
Αιτήσεις: 243
Περιλήφθηκαν επιπλέον 11 περιπτώσεις από τις απορριφθείσες της α’ φάσης που αφορούσαν σε βοηθητικούς χώρους χωρίς ζημίες στις κύριες κατοικίες, όπου εξ αυτών 8 εγκρίθηκαν, 2 απορρίφθηκαν και 1 παρέμεινε άνευ δικαιολογητικών
Εκ των 254 τελικά, αυτών, αιτήσεων:
200 εγκρίθηκαν
35 απορρίφθηκαν
Σε 19 δεν προσκομίστηκαν τα κατάλληλα και απαιτούμενα δικαιολογητικά και επίσης απορρίφθηκαν.”

 

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.