17 Μαΐου 2022 (07:25)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Η Περιφέρεια Ιονίων μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή

“Το όραμα της Ψηφιακής Νησιωτικότητας θα γίνει πραγματικότητα και τα νησιά μας θα έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους, οι λειτουργίες…

Ελλαδα Ζακυνθος , 22 Δεκεμβρίου, 2020 09:50

“Το όραμα της Ψηφιακής Νησιωτικότητας θα γίνει πραγματικότητα και τα νησιά μας θα έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους, οι λειτουργίες μας θα γίνουν πιο αποτελεσματικές, για αυτό στον προυπολογισμό και το σχέδιο δράσης του 2021 έχουν προβλεφθεί ρεαλιστικές προτάσεις, για τις οποίες μπορεί να βρεθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση” τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα όσα εντάσσονται στον προϋπολογισμό και σχέδιο δράσεις 2021 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα Ιόνια Νησιά:

1. Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Καταπολέμηση των Συνεπειών του Κορωνοϊού (COVID-19) και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η Δράση θα περιλαμβάνει την ενίσχυση των επιχειρήσεων που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ώστε:
• Να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop), με διασύνδεση σε κοινωνικά δίκτυα και σε ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces).
• Να προμηθευτούν και να ενσωματώσουν εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων και τηλεργασίας για το προσωπικό και τα στελέχη τους.
• Να εκπαιδεύσουν το προσωπικό και τα στελέχη τους, στη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών.

2. Υποστήριξη των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Δημοσίων Φορέων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών τηλεργασίας
Η Δράση θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία υποδομής τηλεργασίας, η οποία θα καλύψει το προσωπικό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των δήμων και των δημοσίων φορέων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας.

3. Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης
Το νέο λογισμικό Management Information System (MIS) θα καλύψει την ανάγκη της Περιφέρειας για συνεχή παρακολούθηση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών της. Η ανάγκη αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση τους σε μορφή εκθέσεων και δεικτών που θα επιτρέπουν στη Διοίκηση του Φορέα την καλύτερη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ειδικότερα ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί από την πανδημία του COVID και τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, εισάγει τις νέες βάσεις της Ψηφιακής μεταρρύθμισης.

Η ολομέλεια της Ευρωπαικής Επιτροπής των Περιφερειών στην οποία μετέχει η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου πρόσφατα αποφάσισε ότι το κίνητρο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν πρέπει να είναι η τεχνολογία, αλλά αντίθετα, οι αλλαγές πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών ότι ο “ψηφιακός μετασχηματισμός” πραγματοποιείται καλύτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης και διοίκησης ότι το ψηφιακό χάσμα πρέπει να αμβλυνθεί και όλα τα άτομα να αποκτούν γνώσεις μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.
Παράλληλα από την Ελληνική Βουλή αποφασίστηκε η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού που καθορίζει τους άξονες της Ψηφιακής μεταρρύθμισης της Ελλάδας 2021- 2025.

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.