03 Δεκεμβρίου 2021 (19:22)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Διαγωνισμούς και έργα 22 εκ. ευρώ ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου

Σειρά ηλεκτρονικών διαγωνισμών για έργα και συμβάσεις ύψους 22.000.000 ευρώ, που είτε έχουν ξεκινήσει είτε θα ξεκινήσουν, ανακοίνωσε ο Δήμος…

Ελλαδα Ζακυνθος , 27 Νοεμβρίου, 2020 10:49

Σειρά ηλεκτρονικών διαγωνισμών για έργα και συμβάσεις ύψους 22.000.000 ευρώ, που είτε έχουν ξεκινήσει είτε θα ξεκινήσουν, ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου.

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου επισημαίνεται ότι αναρτήθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι κάτωθι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί :

“1. «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ζακύνθου ΔΕ Αρτεμησίων – Ελατίων», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ με ΦΠΑ
2. «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ζακύνθου ΔΕ Αρκαδίων – Αλυκών», προϋπολογισμού 155.000 ευρώ με ΦΠΑ
3. «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ζακύνθου ΔΕ Ζακυνθίων – Λαγανά», προϋπολογισμού 155.000 ευρώ με ΦΠΑ
4. «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ζακύνθου», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ με ΦΠΑ
5. «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προσβάσιμου Θαλάσσιου Προορισμού σε παραλίες του Δήμου Ζακύνθου», προϋπολογισμού 225.000 ευρώ με ΦΠΑ

Τα συγκεκριμένα έργα οδοποιίας χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Ενεργειακή Αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ζακύνθου από το Περιφερειακό ΕΣΠΑ των Ιονίων Νήσων και τέλος η προσβασιμότητα των τεσσάρων παραλιών για ΑΜΕΑ (Πλαζ ΕΟΤ, Άμπουλα, Πόρτο Βρώμη-Μαριές, Πόρτο Ρόμα) μέσω του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, η δημοπράτηση του έργου που αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ζακύνθου, βάζει τέλος σε μια αναμονή των δασκάλων μαθητών και γονέων του σχολείου διαρκείας περίπου δύο ετών.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και ειδικότερα στο στάδιο κατακύρωσης και συμβασιοποίησης οι κάτωθι διαγωνιστικές διαδικασίες :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Προμήθεια απορριμματοφόρων – υδροφόρων –
κάδων απορριμματοφόρων των και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» 929.400 €
«Προμήθεια μηχανημάτων
έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ζακύνθου» 220.000 €

« ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ» 300.000 €
«OPEN MALL – ΥΠΟΕΡΓΟ 1» 960.000 €
« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΑΤΑ 2016-2020)» 782.241,75 €
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ – ΓΥΡΙ
– ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ» 2.250.000 €
Συνολικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη συμβασιοποιημένες διαδικασίες προμηθειών και έργων, ο Δήμος μας έχει τον τελευταίο ένα χρόνο αναρτήσει, διεξάγει, κατακυρώσει ή συμβασιοποιήσει μέσω επενδυτικών εργαλείων και ίδιων πόρων, έργα και προμήθειες (ηλεκτρονικών διαγωνισμών) ύψους 22.000.000 ευρώ.”

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.