19 Μαΐου 2022 (11:58)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Κ. Μοθωναίου: Δρομολογείται η αποκατάσταση του κωδωνοστασίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Σκουλικάδο

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο της μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Σκουλικάδου Ζακύνθου…

Ελλαδα Ζακυνθος , 15 Νοεμβρίου, 2020 11:06

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο της μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του κωδωνοστασίου
Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Σκουλικάδου Ζακύνθου και διαμόρφωσης του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, μετά την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων της ένταξης χρηματοδότησής της στο ΠΔΕ με προϋπολογισμο 24.800 ευρω με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έργο το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Μια εξέλιξη για την οποία η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Κατερίνα Μοθωναίου δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την ανταπόκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των στελεχών της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ως προς την δρομολόγηση του ανωτέρω έργου αλλά και την υποστήρειξη προς αυτή την κατεύθυνση της Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

“Θα εργαστούμε και για την στερέωση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Σκουλικάδου Ζακύνθου από τις φυσικές καταστροφές, την φθορά του χρόνου, και θα προβάλλουμε το έργο αυτό ως πρότυπο αρχιτεκτονικού, θρησκευτικού και προστατευόμενου μνημείου”, δηλώνει η κα Μοθωναίου.

Η αιτούμενη πίστωση αφορά στην εκπόνηση πλήρους μελέτης για την στερέωση και αποκατάσταση του Κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου στο Σκουληκάδου Ζακύνθου και της διαμόρφωσης του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του μνημείου. Η προτεινόμενη μελέτη θα αποτελείται από τέσσερις επί μέρους μελέτες (Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτη Συντήρησης Υλικών Δομής και Οικονομοτεχνική μελέτη) οι οποίες θα παραδοθούν σε στάδιο οριστικής μελέτης / μελέτης εφαρμογής ώστε να μπορούν να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η εκπόνηση της μελέτης είναι απαραίτητη προκειμένου, αφού αυτή εγκριθεί, να δρομολογηθεί το επείγον έργο στερέωσης και αποκατάστασης του Κωδωνοστασίου του Ι.Ν. της Υ. Θ. Αναφωνήτριας στο Σκουληκάδο Ζακύνθου, το οποίο είναι αναμφίβολα ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σωζόμενα ως σήμερα κωδωνοστάσια του νησιού. Παρουσιάζει την τυπική διάρθρωση των πυργοειδών επτανησιακών κωδωνοστασίων με βάση κορμό και στέψη που καταλήγει σε υψίκορμη πυραμίδα.

 

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.