02 Δεκεμβρίου 2021 (00:17)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Τον πειθαρχικό έλεγχο του Δημάρχου για το Ναυάγιο ζητούν 12 δημοτικοί σύμβουλοι

Τον πειθαρχικό έλεγχο του δημάρχου, Ν. Αρετάκη, για το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το ασφαλές άνοιγμα του Ναυαγίου,…

Ελλαδα Ζακυνθος , 20 Οκτωβρίου, 2020 13:08

Τον πειθαρχικό έλεγχο του δημάρχου, Ν. Αρετάκη, για το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το ασφαλές άνοιγμα του Ναυαγίου, το οποίο και δεν πραγματοποίησε, ζητούν με επιστολή τους προς την Αποκεντρωμένη 12 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Τινίζουν μάλιστα ότι στην πυρκαγιά της 5ης Οκτωβρίου, εξέθεσε σε μέγιστο κίνδυνο την περιοχή με την απραξία του.

Ακολουθεί η επιστολή των 12:

 

“Ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρμένη Γεωργίου, Αγαλιανού Ιωάννη, Καρακά Σωτήρη, Καμπίτση Θεόδωρου, Ξένου Ανδρέα, Τσαγκαρόπουλου Δημήτριου, Τσουρουνάκη Γεώργιου, Φεραδούρου Ιωάννη, Αβράμη Παναγιώτη, Μαρούδα Διονυσίου,
Μυλωνά Παναγιώτη, Τρούσα Διονυσίου
Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ζακύνθου
ΚΑΤΑ
Του Νικήτα Αρετάκη του Στεφάνου, Δημάρχου Ζακύνθου.

Καταγγέλλουμε τον ως άνω Δήμαρχο Ζακύνθου, διότι αυτός κατά πάγια πλέον τακτική του επιμένει να μην εφαρμόζει ειλημμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η πρακτική αυτή του Δημάρχου συνιστά όχι μόνον βαρύτατη προσβολή προς το θεσμό της δημοκρατίας και απαξίωση των αποφάσεων των αρμοδίων συλλογικών οργάνων αλλά και σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα και θεμελιώνει την ειδική (αντικειμενική και υποκειμενική) υπόσταση του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.
Ενδεικτικά, επιφυλασσόμενοι να επανέλθουμε με νέες περιπτώσεις μη δρομολόγησης των διαδικασιών υλοποίησης έτερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρουμε τη με αριθμό 85/1.6.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε στην παρούσα. Σύμφωνα με αυτήν ο Δήμαρχος θα έπρεπε αμελλητί να ανοίξει την πρόσβαση από και προς το «Ναυάγιο», λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να δρομολογήσει ενέργειες που κατατείνουν στην κατοχύρωση της ιδιοκτησίας του Δήμου στην περιοχή και να καταρτίσει σχέδιο αξιοποίησης εν γένει της περιοχής αυτής που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και συνιστά τη σημαντικότερη ατραξιόν του Δήμου και μία εκ των σημαντικότερων της Ελλάδας.
Ο ως άνω Δήμαρχος, ωστόσο, όχι μόνο δεν έπραξε τίποτε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης όσων το Δημοτικό Συμβούλιο με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε, αλλά και εξέθεσε σε μέγιστο κίνδυνο την περιοχή κατά την πρόσφατη πυρκαγιά της 4ης-5ης Οκτωβρίου 2020. Με την απραξία του και τη μη συμμόρφωσή του προς τις επιταγές του Νόμου και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή ματαίωσε την ενέργεια που ήταν αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας κοινός κίνδυνος που αφορά στη ζωή ανθρώπων και στις ιδιοκτησίες τους.
Επιπρόσθετα όπω έ ου ε πλ ο ο θεί ο ανωτέρω εναντιώνεται και εμπράκτως στην προαναφερθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επιστολή του προς τον K. Υπουργό Ανάπτυξης (την οποία έχει κοινοποιήσει και σε Εσάς), στην οποία ζητεί κατ’ ουσίαν να μην προχωρήσει τίποτε.
Καθίσταται πρόδηλο ότι ο ως άνω Δήμαρχος ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός εκδικούμενος το Σώμα επειδή οι δικές του σχετικές προτάσεις καταψηφίζονται και αφετέρου εκ δόλου, μιας και του έχουν πολλάκις επισημανθεί οι συνέπειες των πράξεών του και, παρόλα αυτά, αυτός επιμένει στην ίδια παράλογη, αντιδημοκρατική, πεισματική και εν τέλει έκνομη άρνησή του να πράξει ό,τι o Νόμος και το υπηρεσιακό του καθήκον επιτάσσουν.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Να προβείτε στα δέοντα ώστε να ελεγχθεί πειθαρχικά ο ως άνω Δήμαρχος για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις του.
Να προβείτε σε καθε ενέργεια που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.”

(…)

1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 335/10.10.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου αποφασίστηκε, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Κασιμάτη σε σχέση με την αποκαλούμενη “Εγχώρια” ή “Επιχώρια” περιουσία, να συνεχιστεί η διαδικασία της διεκδίκησης της εν λόγω περιουσίας του Δήμου.

2. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 40/19.02.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου αποφασίστηκε να υποβληθούν Δηλώσεις στο Κτηματολόγιο όλων των ακινήτων του Δήμου Ζακύνθου, όπως αυτά προκύπτουν επι τη βάσει των οικείων εγγράφων (πχ. συμβόλαια, αποφάσεις κλπ). Ενώ περαιτέρω, αποφασίστηκε να γίνει προμήθεια κάθε αναγκαίοντος εγγράφου καθώς και ορισμός δικηγόρου που θα αναλάβει τους οικείους ελέγχους.

3. Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 41/19.02.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου αποφασίστηκε ο Δήμος Ζακύνθου να προχωρήσει στην αναγνώριση και κατοχύρωση της “Επιχώριας” περιουσίας του Δήμου, τον ορισμό Νομικού παραστάτη προς τον ως άνω σκοπό και την νομική αρωγή των θιγόμενων πολιτών εκ της αγοραπωλησίας 15.000 στρεμμάτων στην ορεινή Ζάκυνθο.

4. Και με την υπ’ αριθμ. 42/19.02.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου αποφασίστηκε ο Δήμος Ζακύνθου να προχωρήσει στην δήλωση στο Κτηματολόγιο της περιουσίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Βολιμών, Μαριών και Αναφωνήτριας και επανέλαβε την απόφαση του για τον ορισμό Νομικού παραστάτη προς τον ως άνω σκοπό και την νομική αρωγή των θιγόμενων πολιτών εκ της αγοραπωλησίας 15.000 στρεμμάτων στην ορεινή Ζάκυνθο.

5. Εκ των ως άνω αποφάσεων, που ανάγονται τόσο στο τρέχων έτος όσο και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, συνάγεται πανηγυρικά και απερίφραστα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου επανειλημμένως, αποφάσισε:
α. την κατοχύρωση της “Εγχώριας” ή “Επιχώριας” περιουσίας,
β. τον ορισμό Νομικού προς την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού και
γ. την έγκριση κάθε σχετικής δαπάνης.

Ειδικώς δε, για την δημοτική περιουσία των Δημοτικών Κοινοτήτων Βολιμών, Μαριών και Αναφωνήτριας αποφάσισε την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο.

6. Σημειωτέον δε, ότι η προάσπιση των ιδιωτικών συμφερόντων του Δήμου ανάγεται στο στενό υπηρεσιακό πυρήνα των καθηκόντων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου.

7. Επίσης δε, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2020 ορίζεται ότι:
“Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τιςΑρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) … β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. (…)”

Εκ της ως άνω διάταξης συνάγεται ότι η παράλειψη εκτέλεσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στοιχειοθετεί ευθεία και σοβαρή παράβαση καθήκοντος για τον Δήμαρχο.

8. Εν προκειμένω, παρά τις ως άνω αποφάσεις τόσο της προηγούμενης δημοτικής περιόδου όσο και της τρέχουσας, ο Δήμαρχος Ζακύνθου συνεχίζει να αδρανεί και δεν πράττει το παραμικρό προς το σκοπό της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν προχώρησε στην υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, δεν όρισε νομικό παραστάτη, δεν προχώρησε στην προμήθεια παντός αναγκαίου στοιχείου για την “Επιχώρια” ή “Εγχώρια” περιουσία του Δήμου Ζακύνθου και παρά τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις μας συνεχίζει να αδρανεί.

Κατά συνέπεια, συνάγεται ευθεία άμεση και σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος του.

Επειδή, τα ως άνω είναι βάσιμα και αληθή.
Επειδή, έχω ενεστώς έννομο συμφέρον.
Επειδή, είστε αρμόδιος για την εξέταση της παρούσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 214 του Ν. 3852/2010.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να γίνει δεκτή η παρούσα Αναφορά μας.
2.Να εξετασθεί από την αρμόδια υπηρεσία η παρούσα Αναφορά μας.
3.Να αποδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία η στοιχειοθέτηση της σοβαρής παράβασης καθήκοντος προς τον Δήμαρχο Ζακύνθου για τους λόγους που προεξετέθηκαν.
4.Να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.Να προβείτε σε κάθε ενέργεια που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.