25 Ιανουαρίου 2022 (13:31)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις αντιδράσεις για το πλάτωμα του Ναυαγίου

Επείγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης, μετά την εισαγγελική παρέμβαση αλλά και τον σάλο και…

Ελλαδα Ζακυνθος , 12 Αυγούστου, 2020 17:21

Επείγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης, μετά την εισαγγελική παρέμβαση αλλά και τον σάλο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα όσα είπε στην περιβόητη “γενική συνέλευση” στις Βολίμες σχετικά με το άνοιγμα του πλατώματος του Ναυαγίου.

Ο κ. Αρετάκης, επιμένει να χαρακτηρίζει ως “εγκριθείσα από το υπουργείο Τουρισμού” την μελέτη του Δήμου και χαρακτηρίζει, τώρα, την κατάσταση που επικρατεί στο Ναυάγιο ως άκρως επικίνδυνη για την ασφάλεια των επισκεπτών. Για΄αυτό και συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση:

“Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του αρθρ. 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση (17η συνεδρίαση) που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11-03-2020 ΤΕΥΧΟΣ Α), στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού) την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης :

  1. Έγκριση της κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση του Δ.Σ. λήψης απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
  3. Άμεσες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία του Ναυαγίου.
  4. Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων του Έργου: CULTURATION Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών θεματικών πολιτιστικών διαδρομών και ανάπτυξη εφαρμογής διαδραστικής τουριστικής ξενάγησης τουριστικής ξενάγησης των Ιονίων Νήσων. (ΠΕΔΙΝ)

Tα θέματα κρίνονται επείγοντα προς συζήτηση άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω σοβαρότητας του θέματος και αναγκαστικών ημερομηνιών.”

 

Και η εισήγηση του Δημάρχου:

“Μετά την απόρριψη από το Δ.Σ. της εγκριθείσας από το Υπουργείο Τουρισμού μελέτης του Δήμου δια την ασφαλή λειτουργία του Ναυαγίου η κατάσταση που επικρατεί στο Ναυάγιο είναι άκρως επικίνδυνη δια την ασφάλεια των επισκεπτών και έχει προκαλέσει εισαγγελικές παρεμβάσεις.

Κατόπιν τούτου προτείνεται η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων δια την ασφάλεια των επισκεπτών και πυροπροστασίας της περιοχής και συγκεκριμένα ως κάτωθι:

1)Ελεγχόμενη είσοδος αυτοκινήτων στο πλάτωμα του Ναυαγίου ώστε να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα σταθμεύουν στο πλάτωμα με τους οδηγούς και τα υπόλοιπα να ευρίσκονται σε περιοχή που υφίστανται οδοί διαφυγής.
2)Υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου οι οποίοι θα φροντίζουν την καθαριότητα της περιοχής και θα δίνουν οδηγίες στους επισκέπτες για την δυνατότητα που έχουν στην ασφαλή φωτογράφιση και περιήγηση της περιοχής.
3)Τοποθέτηση Δεξαμενών ήδη υπάρχει στον ΦοΔΣΑ δεξαμενή αποξηλωθείσα από υδροφόρα, παραμονή μονίμως μικρού πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις επικίνδυνες ημέρες υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά προστασία της περιοχής είτε από εθελοντές είτε από προσωπικό του Δήμου δια πρόληψη πυρκαγιάς.
4)Να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέσο απαιτηθεί μελλοντικά δια την ασφαλή προσέγγιση των επισκεπτών.
5)Να γίνει μελέτη οδού διαφυγής από το πλάτωμα, της παραλίας έως το σημείο συνάντησης των διεξόδων από Αναφωνήτρια και Βολίμες.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
Νικήτας Αρετάκης”

 

 

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.