19 Οκτωβρίου 2021 (21:13)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Μέτρα για την έξαρση της πανδημίας αλλά και… αύξηση του αριθμού των επιβατών στα πλοία!

Την ώρα που η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, με τα κρούσματα να αυξάνονται καθημερινά και η κυβέρνηση αυστηροποιεί τα μέτρα…

Ελλαδα Ζακυνθος , 3 Αυγούστου, 2020 10:30

Την ώρα που η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, με τα κρούσματα να αυξάνονται καθημερινά και η κυβέρνηση αυστηροποιεί τα μέτρα προφύλαξης και προσπαθεί να ελέγξει τον συνωστισμό απαγορεύοντας όρθιους πελάτες στα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, βάζοντας όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδειών κλπ, απαγορεύοντας πανηγύρια και άλλες δημόσιες ανοιχτές εκδηλώσεις, επιβάλλει αποστάσεις σε παραλίες και περιορισμούς σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία και ιδιωτικά σκάφη και την ώρα που οι επιδημιολόγοι επισημαίνουν ότι ο συνωστισμός και η χρήση air condition είναι από τους κυριότερους παράγοντες εξάπλωσης του ιού, έρχεται η ίδια, η κυβέρνηση και πέρα από κάθε λογική, τουλάχιστον κοινή, αυξάνει την χωρητικότητα των πλοίων από το 65% στο 85%. Την ώρα που ήταν κοινό μυστικό πως σχεδόν κανένας πλοιοκτήτης δεν τήρησε στα πλοία του την χωρητικότητα του 65%…

Δηλαδή η κυβέρνηση, “ακυρώνει” από μόνη της όλα τα παραπάνω μέτρα και περιορισμούς και δίνει επιχείρημα στους απανταχού συνωμοσιολόγους και αρνητές των μέτρων και χρήσης μάσκας, να συνεχίσουν να λαϊκίζουν.

Η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

1. α) Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, διασφαλίζεται στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινό-ντων σε αυτά.

β) Στα πλοία της περ. (α), η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα, διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο:

α) του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο.

β) του 50% εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www. ynanp.gr/el/).

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, καθώς και των μέτρων της παρ. 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27.

Πάντως περιορισμός της έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού με αύξηση του αριθμού των επιβατών στα πλοία, ειδικά όταν σε πολλά από αυτά δεν τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης και με τα aircondition στο φουλ, μάλλον δύσκολα θα επιτευχθεί.

 

Ανδρέας Παπαδημητρίου

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.