03 Δεκεμβρίου 2021 (18:42)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Εργαστήρια αξιολόγησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου από το Παν/ιο Αιγαίου και το Επιμελητήριο Ζακύνθου

Ξεκινούν σήμερα τα εργαστήρια αξιολόγησης της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τους χρήστες, με σκοπό την αξιολόγηση και τη…

Ελλαδα Ζακυνθος , 24 Ιουλίου, 2020 17:29

Ξεκινούν σήμερα τα εργαστήρια αξιολόγησης της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τους χρήστες, με σκοπό την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του μέτρου, τα οποία γίνονται υπό την αιγίδα και την συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Επιμελητήριο Ζακύνθου.
Τα πρώτα Εργαστήρια Αξιολόγησης του μέτρου θα πραγματοποιηθούν στη Ζάκυνθο, απόψε από τις 18.00 έως τις 21.00, στο συνεδριακό χώρο της «Λέσχης ο Ζάκυνθος» με τους παραγωγικούς φορείς και αύριο Σαββάτο 25 Ιουλίου στον χώρο συνεδρίων της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου 10:00-13:00 με τους κοινωνικούς φορείς.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: «Αξιολόγηση, Ανασχεδιασμός και Παρακολούθηση των μέτρων μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, της συγκράτησης και της συνοχής του πληθυσμού στα νησιά», πραγματοποιεί έρευνα για την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τους χρήστες, με σκοπό την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του μέτρου.
Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις:
α. Έρευνα Αξιολόγησης με την αποστολή ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους χρήστες του μέτρου
β. Συμμετοχικά εργαστήρια αξιολόγησης προκειμένου:
· να παρουσιαστούν προκαταρτικά αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης και επιπλέον
· να διεξαχθεί οργανωμένη συζήτηση με σκοπό τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό τυχόν προβληματικών σημείων εφαρμογής του μέτρου και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του.

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.