25 Ιανουαρίου 2022 (12:32)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 17/07/2020, ώρα 08:00Ημερομηνία λήξης: Τετάρτη 05/08/2020, ώρα 14:00Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Διαύγεια Προσκλήσεις , 15 Ιουλίου, 2020 13:13

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 17/07/2020, ώρα 08:00

Ημερομηνία λήξης: Τετάρτη 05/08/2020, ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ