26 Μαΐου 2022 (13:26)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Linux τέρμα στους όρους blacklist και slave

Ο Linus Torvalds ενέκρινε την Παρασκευή μια νέα και πιο περιεκτική ορολογία για τον κώδικα στον πυρήνα και την τεκμηρίωση του Linux.

Τεχνολογια , 13 Ιουλίου, 2020 07:22

Ο Linus Torvalds ενέκρινε την Παρασκευή μια νέα και πιο περιεκτική ορολογία για τον κώδικα στον πυρήνα και την τεκμηρίωση του Linux.

Στο μέλλον, οι προγραμματιστές Linux θα πρέπει να χρησιμοποιούν νέους όρους για τις ορολογίες master/slave και blacklist/whitelist.

black.lives .matter.sign  - Linux τέρμα στους όρους blacklist και slave

Οι προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις για το master/slave περιλαμβάνουν:

primary/secondary
main/replica or subordinate
initiator/target
requester/responder
controller/device
host/worker or proxy
leader/follower
director/performer

Οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί όροι για τα blacklist/whitelist περιλαμβάνουν:

denylist/allowlist
blocklist/passlist

Η ομάδα του Linux δεν πρότεινε συγκεκριμένους όρους, αλλά ζήτησε από τους προγραμματιστές να επιλέγουν ανάλογα.

Οι νέοι όροι θα χρησιμοποιηθούν για το νέο πηγαίο κώδικα του Linux kernel και τη σχετική τεκμηρίωσή του.

Οι παλαιότεροι όροι, που θεωρούνται ανεπαρκείς τώρα, θα επιτρέπονται μόνο για τη διατήρηση του παλαιότερου κώδικα και της τεκμηρίωσης, ή “κατά την ενημέρωση του κώδικα για ένα υπάρχον (από το 2020) hardware ή πρωτοκόλλου που επιβάλλει αυτούς τους όρους.”

Η κίνηση της κατάργησης των ορολογιών master/slave και blacklist/whitelist έγινε μετά από μια πρόταση που έθεσε ο συντηρητής του Linux kernel Dan Williams στις 4 Ιουλίου.

Η ομάδα του Linux έχει πλέον ενταχθεί σε πολλές εταιρείες τεχνολογίας και projects ανοιχτού κώδικα που έχουν αφαιρέσει διάφορες αναφορές με φυλετικά φορτισμένη ορολογία από τον κώδικα τους για πιο ουδέτερη και περιεκτική γλώσσα.

Η λίστα συμπεριλαμβάνει τις εταιρείες Twitter, GitHub, Microsoft, LinkedIn, Ansible, Splunk, Android, Go, MySQL, PHPUnit, Curl, OpenZFS, Rust, JP Morgan και πολλούς άλλους.

Η τάση αυτή ξεκίνησε μετά την έξαρση των διαδηλώσεων του κινήματος Black Lives Matter στις ΗΠΑ, που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο του George Floyd στη Μινεάπολη στις 25 Μαΐου 2020.