26 Ιανουαρίου 2022 (21:53)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Απελευθέρωση χώρου στον δίσκο μετά την αναβάθμιση

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης κι εφόσον δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε χώρο στον σκληρό δίσκο  μέσω της Εκκαθάρισης Δίσκου διαγράφοντας τα παρακάτω αρχεία:

Τεχνολογια , 12 Ιουλίου, 2020 07:32

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης κι εφόσον δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε χώρο στον σκληρό δίσκο  μέσω της Εκκαθάρισης Δίσκου διαγράφοντας τα παρακάτω αρχεία:

6EYdvus - Απελευθέρωση χώρου στον δίσκο μετά την αναβάθμιση

ni144nt - Απελευθέρωση χώρου στον δίσκο μετά την αναβάθμιση

Επιλέγοντας τα και πατώντας το ΟΚ εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.

NEYOUQR - Απελευθέρωση χώρου στον δίσκο μετά την αναβάθμιση