22 Σεπτεμβρίου 2021 (03:03)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Δημοσίευση: 9 Ιούλιος, 2020

Διαύγεια , 9 Ιουλίου, 2020 20:41

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Δημοσίευση: 9 Ιούλιος, 2020