18 Οκτωβρίου 2021 (09:47)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


FUSE: penetration testing tool

Το FUSE είναι ένα penetration testing σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει ευπάθειες Unlimitedrecut Executable File Upload (UEFU). Οι λεπτομέρειες της στρατηγικής δοκιμών υπάρχουν στην σελίδα[1] μας.

Τεχνολογια , 7 Ιουλίου, 2020 19:44

Το FUSE είναι ένα penetration testing σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει ευπάθειες Unlimitedrecut Executable File Upload (UEFU). Οι λεπτομέρειες της στρατηγικής δοκιμών υπάρχουν στην σελίδα[1] μας.

FUSE - FUSE: penetration testing tool

Εγκατάσταση

Χρήση

Διαμόρφωση

Το FUSE χρησιμοποιεί ένα αρχείο διαμόρφωσης που[2] παρέχεται από το χρήστη και καθορίζει παραμέτρους για μια εφαρμογή PHP. Το script πρέπει να συμπληρωθεί πριν από τη δοκιμή μιας εφαρμογής Web. Μπορείτε να δείτε το  αρχείο README[3] και τα  παραδείγματα των αρχείων διαμόρφωσης[4] .

Διαμόρφωση για παρακολούθηση αρχείων (προαιρετικό)

Εκτέλεση

FUSE

Παρακολούθηση αρχείων

Αποτέλεσμα

  • Όταν το FUSE ολοκληρώσει τη δοκιμή διείσδυσης, δημιουργείται ένας κατάλογος [HOST] και ένα αρχείο [HOST_report.txt].
  • Ένας φάκελος [HOST] αποθηκεύει αρχεία στα οποία έχει γίνει προσπάθεια μεταφόρτωσης.
  • Ένα αρχείο [HOST_report.txt] περιέχει αποτελέσματα δοκιμών και πληροφορίες που σχετίζονται με αρχεία που ενεργοποιούν U (E) FU.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εδώ[5].