26 Μαΐου 2022 (13:57)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Κομισιόν για Κύπρο: Συρρίκνωση του ΑΕΠ 7,75% το 2020, ανάκαμψη κατά 5,25% το 2021

Η Κύπρος βρισκόταν σε σταθερή πορεία ανάπτυξης πριν από την πανδημία του κορονοϊού, σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνεται ωστόσο ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού που ακολούθησαν άλλαξαν δραματικά την εικόνα.

Κοσμος , 7 Ιουλίου, 2020 12:00

Η Κύπρος βρισκόταν σε σταθερή πορεία ανάπτυξης πριν από την πανδημία του κορονοϊού, σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνεται ωστόσο ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού που ακολούθησαν άλλαξαν δραματικά την εικόνα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σημαντικά, 0,8% αντανακλώντας σημαντική μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και του τουρισμού.

Το οικονομικό κλίμα και οι προσδοκίες στις υπηρεσίες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, παρά τη μικρή βελτίωση τον Ιούνιο.

Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 7,75% το 2020 και να ανακάμψει εν μέρει το 2021 κατά 5,25%.

Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένεται να μειωθούν σημαντικά.

Τα μέτρα τόνωσης που υιοθετούνται αναμένεται να στηρίξουν την απασχόληση και τα εισοδήματα των νοικοκυριών και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν και να διατηρήσουν την ικανότητά τους, μειώνοντας έτσι κάπως τον σοβαρό αντίκτυπο στην εγχώρια ζήτηση.

Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στην έντονη αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης. Η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να είναι σημαντικά αρνητική το 2020 και να γίνει θετική το 2021, αν και δεν ανακάμπτει πλήρως στα προ-πανδημικά επίπεδα. Οι αρνητικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι σημαντικοί.

Ο τουρισμός, ο κύριος πυλώνας της οικονομίας της Κύπρου, έχει επηρεαστεί σοβαρά.

Η πανδημία COVID-19 αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη διεθνή ζήτηση για τουρισμό.

Οι αφίξεις και τα έσοδα των τουριστών μειώθηκαν κατά 46,5% και 52,4%, αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν καθ 'όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, είχαν σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα.

Ακόμα κι αν η αναμενόμενη σταδιακή ανάκαμψη ξεκινήσει τον Ιούλιο, τα έσοδα από τον τουρισμό θα μπορούσαν να κυμαίνονται γύρω στο 25% του επιπέδου του προηγούμενου έτους.

Η περαιτέρω παράταση των ταξιδιωτικών περιορισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία - τις κύριες τουριστικές αγορές της Κύπρου - θα μπορούσε να έχει ισχυρό αρνητικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, η απότομη αύξηση της ανεργίας στις υπηρεσίες που συνδέονται με τον τουρισμό και ο αυξημένος κίνδυνος πτωχεύσεων δεν σηματοδοτούν καλά την ανάκαμψη το 2021.