Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το 17ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ρόδου & Έλλης.

Την ανέγερση του 17ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο 1.120.000,00 ευρώ και δικαιούχο την ΚΤΥΠ ΑΕ, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν της υπογραφής ένταξης της σχετικής πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη (ΑΔΑ:Ω8ΒΞ7Λ7-ΕΩ0) παρουσία του Δημάρχου Πετρούπολης Σ. Βλάχου και στελεχών της ΚΤΥΠ.

Ο Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου νηπιαγωγείου σ΄έναν Δήμο με αυξημένο πληθυσμό και σημαντικές ελλείψεις σε σχολικές αίθουσες, κυρίως σε νηπιαγωγεία, όπως είναι η Πετρούπολη και πρόσθεσε πως σύντομα θα ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττική 2014-2020 και η κατασκευή ενός δεύτερου νηπιαγωγείου στην Πετρούπολή, ενώ άμεσα θα γίνουν και τα εγκαίνια του νέου βρεφονηπιακού σταθμού.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πετρούπολης Στ. Βλάχος επισήμανε ότι η δημιουργία νέων σχολικών κτηρίων στην Πετρούπολη, και ιδιαίτερα νηπιαγωγείων, κρίνεται αναγκαία, καθώς ο δήμος παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού και μάλιστα με πολλά νέα ζευγάρια να κατοικούν στην περιοχή.

Το έργο ανέγερσης του 17ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανέγερση του 17ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Πετρούπολης. Το κτίριο αποτελείται από δύο επίπεδα, ισόγειο και υπόγειο. Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το 17ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ρόδου & Έλλης.

Σύμφωνα με το Διάγραμμα Κάλυψης ο ελεύθερος χώρος του οικοπέδου που προσεγγίζει τα 270m2 περίπου, διαμορφώνεται κατάλληλα για την μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση από τα νήπια. Κατασκευάζεται ράμπα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσέγγιση στο κτίριο και σε λειτουργικά σημεία του περιβάλλοντος χώρου (πέργολες, βρύσες, κ.α.). Στον αύλειο χώρο του διδακτηρίου κατασκευάζονται βρύσες, μία πέργολα και διαμορφώνονται χώροι πράσινου και καθιστικά.

Οι λειτουργίες του νέου κτιρίου ανά επίπεδο θα είναι:

ΥΠΟΓΕΙΟ: περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους (δύο αποθήκες) και έναν Η/Μ χώρο καθώς και έναν αδιαμόρφωτο – ελεύθερο χώρο.

ΙΣΟΓΕΙΟ: περιλαμβάνει Γραφείο…