Πότε πρέπει να επέμβουν οι παραγωγοί με τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου καρπόκαψα με σημαντικές συλλήψεις το χρονικό διάστημα 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων που έχει τοποθετήσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης στις μηλιές των ορεινών και ημιορεινών περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Ράχης Ημαθίας και της Ράχης Πιερίας.

Διαβάστε επίσης: Μηλιά: Πώς να αντιμετωπίσετε προσβολές Κόκκινου Τετράνυχου, Φουζικλάδιου και Ωίδιου

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

  • Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 3-5 Αυγούστου.
  • Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 8-10 Αυγούστου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 5-7 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 10-12 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Να σημειωθεί, ότι η πορεία των πληθυσμών των εντόμων, δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).