Ιδιαίτερα δύσκολη η καταπολέμηση του δάκου κατά τη φετινή περίοδο

Σταθερά πολύ υψηλοί δακοπληθυσμοί καταγράφονται σε αρκετές τοπικές κοινότητες της Περιφέρειας Ηρακλείου και ήδη στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές , έχουν διαπιστωθεί κατά τόπους σημαντικές προσβολές στον καρπό της ελιάς από το δάκο, ιδιαιτέρως σε ελαιόφυτα με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας.

Η καταπολέμηση του δάκου κατά τη φετινή περίοδο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη αφενός λόγω των αυξημένων και παράλληλα παρατεταμένων εξόδων της διαχειμάζουσας γενεάς και αφετέρου λόγω των μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για την ανάπτυξή του εντόμου, οι οποίες αποδυνάμωσαν και παράλληλα δυσχέραναν σημαντικά τους εφαρμοζόμενους δολωματικούς ψεκασμούς του προγράμματος (ιδιαιτέρως οι σφοδροί και διαρκείς άνεμοι). Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες το αμέσως προηγούμενο διάστημα επικράτησαν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, όπως περιοχές της πεδιάδας της Μεσσαράς, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με το έντομο.

Διαβάστε επίσης: Δάκος: Ο μεγάλος εχθρός της ελιάς – Οι παγίδες

Ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός, σύμφωνα με την Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, έως  σήμερα έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις τοπικές κοινότητες (εκτός των Μοιρών του Δήμου Φαιστού). Παράλληλα στις περισσότερες Τοπικές Κοινότητες της ΠΕ Ηρακλείου διενεργείται ή ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός, ενώ ήδη σε λίγες περιοχές του Δήμου Χερσονήσου ξεκίνησε και ο τρίτος γενικός δολωματικός ψεκασμός.

Σε εγρήγορση οι ελαιοπαραγωγοί

Παράλληλα, οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα δακοκτονίας για το έτος 2022 διαθέτει μόνο ένα εγκεκριμένο σκεύασμα για τη διενέργεια των δολωματικών ψεκασμών, στην απόφαση έγκρισής του οποίου ορίζεται ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να παρεμβάλλονται 21 ημέρες μεταξύ των επεμβάσεων.  Ως εκ τούτου η υπηρεσία, στην ίδια περιοχή, δεν μπορεί να επέμβει με νέο ψεκασμό αν δεν παρέλθει το διάστημα των 21 ημερών, ακόμα και αν τα δακοκτονικά στοιχεία το επιβάλλουν.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί της Π.Ε. Ηρακλείου να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιόκαρπου τους και εφόσον…