Την ένταξη σε χρηματοδότηση δύο έργων που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την βελτίωση των υποδομών ύδρευσης ανακοίνωσε ο Δήμος Αμοργού.

Δυο εκατομμύρια ευρώ επενδύει ο Δήμος Αμοργού στις υποδομές ύδρευσης ύδρευσης του νησιού. Ειδικότερα πρόκειται για την  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή «Αγ.Παύλος» στην Αιγιάλη, προϋπολογισμού 737.000,00 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 1000κμ ενώ προβλέπεται πέραν της σύνδεσής του (μήκους περίπου 1χμ) στο υφιστάμενο δίκτυο, επέκταση του δικτύου ύδρευσης της περιοχής σε μήκος περίπου 600μ.

Επίσης εντάσσεται η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού», προϋπολογισμού 1.411.563,72 € και αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση 37 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών, στα δημοτικά σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις – αντλιοστάσια – δεξαμενές), για τον πλήρη έλεγχο των εξωτερικών δικτύων.

Τα δύο έργα περιλαμβάνονται στην  Πράξη «Ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης Δήμου Αμοργού» με Κωδικό ΟΠΣ 5157563 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος δήλωσε «Στοχεύουμε στην πρόσβαση όλων στο αγαθό του νερού αλλά και στη λελογισμένη χρήση  μέσω της σωστής διαχείρισης του δικτύου».